Follow the Buzzard
English|Cymraeg
Arudwy Way

Rhwng Eryri a’r môr mae dod i hyd i Daith Ardudwy

Cyfeiriwch at y map ar y chwith i ddod o hyd i ni
neu trwy ddefnyddio cyfeiriadau Google map isod.

Cyfarwyddiadau Google Map

Amserau Gyrru Arferol

Maes Awyr Manceinion: 2 awr 19 mun
Maes Awyr Lerpwl: 2 awr 13 mun
Maes Awyr Birmingham: 2 awr 43 mun
Caer: 1 awr 47 mun
Llundain: 4 awr 43 mun
Amwythig: 1 awr 38 mun

Map

I ganfod Taith Ardudwy trwy wefan Arolwg Ordnans cliciwch yma